Investeringer i kryptovaluta

Tradisjonelt har aksjer og aksjemarkedet vært hovedfokuset for investeringer. I senere tid har andre investeringsmuligheter kommer på bordet og tatt litt av fokuset vekk fra aksjemarkedet. Krypto er det nye i vinden på grunn av de enorme verdiene som har blitt skapt for de som har vært med siden tidlig morgen. Selv i dag varierer kursen mye og gir spekulanter muligheten til å tjene masse penger på veldig kort tid.

Hva er kryptovaluta?

Kryptovaluta er en digital valuta som ikke finnes i papir form. Valutaen finnes kun på nett eller elektronisk. Kryptovaluta bruker kryptering for å sikre at transaksjoner går mellom to parter uten korrumpering. Flere kryptovalutaer har heller ingen sentral enhet som styrer transaksjonene eller dokumenterer hver transaksjon. Istedenfor en sentral enhet, som en sentral bank, er det mange i et nettverk som står for deler av transaksjonsregistreringen, utførelse og arkivering. På denne måten er de fleste kryptovaluta desentralisert.

Kryptovaluta er samtidig en valuta. Det er en verdi som gjenspeiles i en annen valuta. All valuta handles jo i par. Ingen valuta kan stå uten verdi. Ser du på Bitcoin så kan Bitcoin sin verdi kun uttrykkes i en annen valuta, som dollar. På denne måten kan vi se at Bitcoin sin verdi går opp eller ned.

Hvordan kjøpe kryptovaluta?

Bitcoin er en populær kryptovaluta. Det er den største og det er den første virkelige kryptovalutaen som kom på markedet. Ønsker du å kjøpe Bitcoin er det ganske lett. Du kan kjøpe den nett eller i en app. Flere banker gir deg tilgang til kjøp av Bitcoin i din nettbank på PC eller på din mobil. Kjøp av visse typer kryptovaluta, som Bitcoin, er lett, men det finnes over 2000 kryptovaluta der ute. De fleste av disse får du ikke kjøp så lett, men de må heller spores opp og kjøpes av utsteder.

Hvordan investere i kryptovaluta?

Visse typer kryptovaluta kan kjøpes nokså lett, men ikke alle er like gode valutaer for å tjene penger. Ønsker du å investere i kryptovaluta er det viktig at du kjøper en valuta som har potensial til å stige i verdi. Du bør gjøre et godt grunnarbeid for å få forståelse av hva kryptovalutaen ønsker å gjøre. De fleste kryptovaluta er en valuta i sitt egent økosystem. Da er det viktig at det økosystemet kan bli stort nok og er relevant nok for de aller fleste å bruke.

Vi anbefaler https://www.kaupangkrypto.no/

Aksjer for nybegynnere

Finans er et enorm stort område med hovedfokus på å spare penger, tjene penger eller på best mulig måte håndtere verdier. Vi ser her på aksjen. Aksjen holder en helt spesiell plass i finans fordi den er en bit av et selskap.

Eie en aksje

Du kan kjøpe en aksje fra noen som selger den. Har du kjøpt en aksje eier du den, som igjen betyr at du eier en del av et selskap. Kjøper du en aksje i Hydro så eier du en liten del av det store selskapet Hydro. Når du eier en aksje så får du visse rettigheter, som en del av utbytte og muligheten til å stemme på generalforsamlinger. Ønsker du å si noen ord under generalforsamlingen har du også muligheten for det, med visse begrensninger.

Investere i aksjer

Askjer er en eierandel i et selskap. Askjer kan noteres på en markedsplass hvor du kan kjøpe og selge dem, mens de kan også holdes privat. De fleste aksjeselskap er små eller mellomstore selskap som ikke er på en markedsplass. Kun større eller selskaper som ønsker å få inn penger går på en markedsplass for å finne investorer. Den norske børs er en slik markedsplass i Norge hvor du kan kjøpe eller selge aksjer som de har på børsen. I dag er det meste styrt elektronisk igjennom internett. Du kan sitte hjemme med en PC og kjøpe og selge aksjer hver neste dag og flere ganger om dagen, om du har lyst.

Begrepet «investeringer i aksjer» blir brukt hele tiden. Poenget med aksjeinvesteringer er å tjene mer penger enn det du kan andre steder. Du ser med andre ord et potensial for høyere avkastning på dine penger ved å kjøpe aksjer på et gitt tidspunkt og selge dem når verdien er enda høyere. Aksjemarkedet er det beste stedet å putte penger for å få høyest avkastning over tid.

Du må huske på flere ting om du vurderer å investere i aksjer. Bruk tid på research. Setter du ikke av tid til å studere selskapet godt nok er et aksjekjøp ren gambling.

HUSK! Det er risikabelt å låne penger for å kjøpe aksjer

Hva er aksjemarkedet?

Aksjemarkedet er en sofistikert markedsplass som består av veldig mange forskjellige institusjoner og personer som alle har forskjellig bakgrunn. Du vet ikke alltid hvem som kjøper eller hvem som selger. Det kan være en erfaren finansmann eller en robot som kjøper og selger i henhold til programmerte retningslinjer.

Poenget med aksjemarkedet er å kjøpe på bunn og selge på topp for å få best avkastning på aksjens verdi. Tidspunktet du kjøper aksjer er derfor avgjørende for hvor mye penger du tjener eller taper. Du må også ha gode strategier for hvordan du skal håndtere tap når de skjer.