Aksjer for nybegynnere

Finans er et enorm stort område med hovedfokus på å spare penger, tjene penger eller på best mulig måte håndtere verdier. Vi ser her på aksjen. Aksjen holder en helt spesiell plass i finans fordi den er en bit av et selskap.

Eie en aksje

Du kan kjøpe en aksje fra noen som selger den. Har du kjøpt en aksje eier du den, som igjen betyr at du eier en del av et selskap. Kjøper du en aksje i Hydro så eier du en liten del av det store selskapet Hydro. Når du eier en aksje så får du visse rettigheter, som en del av utbytte og muligheten til å stemme på generalforsamlinger. Ønsker du å si noen ord under generalforsamlingen har du også muligheten for det, med visse begrensninger.

Investere i aksjer

Askjer er en eierandel i et selskap. Askjer kan noteres på en markedsplass hvor du kan kjøpe og selge dem, mens de kan også holdes privat. De fleste aksjeselskap er små eller mellomstore selskap som ikke er på en markedsplass. Kun større eller selskaper som ønsker å få inn penger går på en markedsplass for å finne investorer. Den norske børs er en slik markedsplass i Norge hvor du kan kjøpe eller selge aksjer som de har på børsen. I dag er det meste styrt elektronisk igjennom internett. Du kan sitte hjemme med en PC og kjøpe og selge aksjer hver neste dag og flere ganger om dagen, om du har lyst.

Begrepet «investeringer i aksjer» blir brukt hele tiden. Poenget med aksjeinvesteringer er å tjene mer penger enn det du kan andre steder. Du ser med andre ord et potensial for høyere avkastning på dine penger ved å kjøpe aksjer på et gitt tidspunkt og selge dem når verdien er enda høyere. Aksjemarkedet er det beste stedet å putte penger for å få høyest avkastning over tid.

Du må huske på flere ting om du vurderer å investere i aksjer. Bruk tid på research. Setter du ikke av tid til å studere selskapet godt nok er et aksjekjøp ren gambling.

HUSK! Det er risikabelt å låne penger for å kjøpe aksjer

Hva er aksjemarkedet?

Aksjemarkedet er en sofistikert markedsplass som består av veldig mange forskjellige institusjoner og personer som alle har forskjellig bakgrunn. Du vet ikke alltid hvem som kjøper eller hvem som selger. Det kan være en erfaren finansmann eller en robot som kjøper og selger i henhold til programmerte retningslinjer.

Poenget med aksjemarkedet er å kjøpe på bunn og selge på topp for å få best avkastning på aksjens verdi. Tidspunktet du kjøper aksjer er derfor avgjørende for hvor mye penger du tjener eller taper. Du må også ha gode strategier for hvordan du skal håndtere tap når de skjer.