Velkommen til Rådet for muskelskjeletthelse


Bone and Joint Decade World Summit and the Norwegian Musculoskeletal Research Network Conference
Rådet for muskelskjeletthelse er medarrangør i Bone and Joint Decade World Summit and the Norwegian Musculoskeletal Research Network Conference 2015.
Verdenskonferansen blir avholdt på Radisson Blue Plaza Hotel I Oslo, 8.-9.- oktober 2015: “BREAKING DOWN THE BARRIERS - TOWARDS INTEGRATED CARE.”

For mer informasjon – se www.bjd2015.com

MST har endret navn til “Rådet for muskelskjeletthelse”
På generalforsamlingen til Foreningen Muskel- og skjeletttiåret (MST), den 5. mai 2015, ble det gjort et enstemmig vedtak om å skifte navn til Rådet for muskelskjeletthelse. Samtidig starter arbeidet med å etablere en ny organisasjonsmodell, definering av formål og prioritering av aktiviteter.
Muskel og skjelett er et "glemt" helseområde som får lite fokus fra offentlige myndigheter selv om det er det helseområdet som rammer flest og koster mest. Det vil Rådet for muskelskjeletthelse gjøre noe med. Rådet vil være en aktiv pådriver for mer og bedre informasjon, mer forskning, bedre rehabilitering, bedre og mer brukermedvirkning og sist men ikke minst, mer tverrfaglig kompetanse innen helseområdet.

Jakob Lothe - Norsk Kiropraktorforening - ble valgt som leder
Thor Einar Holmgard - leder av Ryggforeningen i Norge - ble valgt til 1. nestleder.
Merete Tønder - NFF Faggruppe for psykomotorisk fysioterapi - ble valgt til 2. nestleder.

Årsrapport for 2014
Last ned Årsrapport for 2014 (pdf)

Et muskel- og skjelettregnskap
Ny rapport om utbredelse og kostnader knyttet til muskel-og skjelettskader, sykdommer og plager”.

Lansert 13. mai 2013.
Last ned eller bestill trykket utgave her.


Rådet for muskelskjeletthelse
Rådet for muskelskjeletthelse er en paraplyforening for aktører som arbeider for bedre muskelskjeletthelse, og er den norske avdelingen av The Bone and Joint Decade
Muskelskjeletthelse omfatter skader, sykdommer og plager i kroppens bevegelsesapparat.

Muskel- og skjelettplager, skader og sykdommer kan deles inn i fem hovedgrupper:

(1) Smerter og andre plager og/eller endret funksjon i bevegelsesapparatet som følge av fysiske og psykiske belastninger
(2) Ikke-infeksiøse inflammatoriske (betennelsesaktige) sykdommer i ledd, ryggsøyle og/eller bløtdeler
(3) Degenerative sykdommer i ledd og/eller ryggsøyle
(4) Patologisk beintap/osteoporose med eller uten osteoporotiske brudd
(5) Skader i bevegelsesapparatet, inkludert følgetilstander som en konsekvens av slike skader

Hva er Rådet for muskelskjeletthelse?
Rådet for muskelskjeletthelse er den norske grenen av paraplyorganisasjonen The Bone and Joint Decade 2010 – 2020 (BJD). I denne engelskspråklige artikkelen kan du lese mer om moderorganisasjonen.

Nyheter - Arkiv >