Kontakt


Kontaktinformasjon - Formi
For henvendelser til FORMI


Leder John-Anker Zwart
tel. 22 11 86 21
mob. 97 75 63 94
epost: .(JavaScript must be enabled to view this email address)


Seniorforsker Margreth Grotle
tel. 22 11 77 54
mob. 90 11 11 72
epost: .(JavaScript must be enabled to view this email address)


Forskningsleder Kjersti Storheim
tel. 22 11 77 40
mob. 99 70 87 83
epost: .(JavaScript must be enabled to view this email address)


Prosjektmedarbeider (COPE), doktorgradsstipendiat Ida Løchting
tel. 22 11 77 57
mob. 91 83 27 00
epost: .(JavaScript must be enabled to view this email address)


Prosjektmederbeider /doktorgradsstipendiat Marianne Bakke Johnsen
Tel. 23 01 63 24
epost: .(JavaScript must be enabled to view this email address)


Forsker / MUSS-sekretær Linda Margareth Pedersen
Tel. 23 01 61 71
epost: .(JavaScript must be enabled to view this email address)


Forsker Bendik Winswold
Tel. 23 01 61 70
epost: .(JavaScript must be enabled to view this email address)


Prosjektmedarbeider / doktorgradsstipendiat Maren Hjelle Guddal
Tel. 23 01 61 33
Mob: 976 63 176
epost: .(JavaScript must be enabled to view this email address)


Fysioterapeut Maria Kristina Finnes
Tel. 23 01 61 67
epost: .(JavaScript must be enabled to view this email address)


Helsefaglig konsulent Annika Olsen
Tel. 23 01 61 52
epost: .(JavaScript must be enabled to view this email address)


Post.doc. Ingrid Heuch
Tel. 23 01 63 25
epost: .(JavaScript must be enabled to view this email address)


Fysioterapeut Vibeke Siewers
Mob. 900 42 381
epost: .(JavaScript must be enabled to view this email address)


Prosjektmedarbeider Monica Wigemyr
Mob. 994 54 037
epost: .(JavaScript must be enabled to view this email address)
POSTADRESSE
Oslo universitetssykehus HF
Ullevål sykehus
Att: FORMI – Formidlingsenheten for muskel og skjelettlidelser
Bygg 37B
Postboks 4956 Nydalen
0424 Oslo


Tel. (47) 22 11 77 51
Faks. (47) 23 01 61 50
epost: .(JavaScript must be enabled to view this email address)