Kostbart sykefravær
Bedriftenes kostnader til sykefravær grunnet muskel- og skjelettsykdommer og -plager er enorme. SINTEF anslår bedriftenes kostnader ved sykefravær til kroner 13 000 per uke, i tillegg til lønnsutgiftene til den sykemeldte. I Norge i 2010 var det over 10 millioner (!) sykefraværsdager grunnet muskel- og skjelettlidelser.

Nakke og skuldersmerter kan gi langvarig sykefravær
Smerter i nakke og skuldre øker risikoen for at kontoransatte kan få langvarig sykefravær, skriver Statens arbeidsmiljøinstitutt på sine hjemmesider.

Raskere tilbake med tverrfaglig behandling
Sykemeldt med langvarige rygglidelser kommer raskere tilbake i jobb med tverrfaglig behandling.

Ryggen i fokus på God morgen Norge
Professor Even Lærum, leder av Formi, var på God morgen Norge på TV 2 tirsdag 7. desember.

Har du vond rygg?
COPE-studien trenger pasienter. Forskere tilknyttet FORMI studerer effekten av en nyutviklet samtalebasert behandlingsmetode for ryggpasienter. Nå trenger de flere ryggpasienter å forske på.