image image image image image image

Velkommen til Formi


Formidlingsenheten for muskel- og skjelettlidelser
FORMI er en enhet innenfor FiU-avdelingen ved Klinikk for kirurgi og nevrofag, Oslo universitetssykehus.

Enheten skal gjennom forskning, kunnskapsoppsummering og kunnskapsformidling bidra til bedre forebygging og behandling av muskel- og skjelettsykdommer, -skader og -plager.

FORMI driver ikke med individuell, pasientrettet behandling.


NASJONALE FORSKNINGSKONFERANSE INNEN MUSKELSKJELETTHELSE
Delta på 3. Nasjonale forskningskonferanse innen muskelskjeletthelse
- skader, sykdommer og plager i kroppens bevegelsesapparat.
Tid: 6.-7. november 2014
Sted: Park Inn Oslo Airport Gardermoen Hotel
Påmeldingsfrist: 06.10.2014

For mer informasjon om program, priser og påmelding, se www.muss.no

Kontaktadresse: .(JavaScript must be enabled to view this email address)


Et muskel- og skjelettregnskap
Ny rapport om utbredelse og kostnader knyttet til muskel-og skjelettskader, sykdommer og plager.

Lansert 13. mai 2013.
Last ned eller bestill trykket utgave her.
Prisvinnende ryggforskning
Forskningspris til Christian Hellum et al. for deres tverrfaglige forskningsarbeid på behandling av langvarige korsryggsmerter.
Kortbølgebehandling for kneleddsartrose
Behandling med kortbølgebehandling har i stor grad vært basert på erfaringsbasert kunnskap og det finnes få virkelig gode vitenskapelige studier på dette feltet. Det råder dessuten usikkerhet rundt prinsipper for dosering. En nylig publisert studie fra Brasil har undersøkt effekt av høy- og lavdosert kortbølgebehandling gitt til kvinner med kneleddsartrose.
Bedre med operasjon
Ved kroniske korsryggsmerter kan ope­ra­sjon med skiveprotese gi bed­re funk­sjon og mind­re smer­ter enn tverr­fag­lig re­ha­bi­li­te­ring.
Kostbart sykefravær
Bedriftenes kostnader til sykefravær grunnet muskel- og skjelettsykdommer og -plager er enorme. SINTEF anslår bedriftenes kostnader ved sykefravær til kroner 13 000 per uke, i tillegg til lønnsutgiftene til den sykemeldte. I Norge i 2010 var det over 10 millioner (!) sykefraværsdager grunnet muskel- og skjelettlidelser.
Nakke og skuldersmerter kan gi langvarig sykefravær
Smerter i nakke og skuldre øker risikoen for at kontoransatte kan få langvarig sykefravær, skriver Statens arbeidsmiljøinstitutt på sine hjemmesider.
Raskere tilbake med tverrfaglig behandling
Sykemeldt med langvarige rygglidelser kommer raskere tilbake i jobb med tverrfaglig behandling.