Nyheter - Helsepersonell/Forskere


Korsbåndopererte får artrose
Mer enn halvparten av pasientene som har operert fremre korsbånd får påvist kneleddsartrose etter 10-15 år, melder manuellterapi.no

Workshop om datafangst
Norsk forening for ryggforskning (NFRF) og Muskel- og skjelettiåret (MST) inviterer til en workshop om datafangst om datafangst i forbindelse med Nakke- og ryggkonferansen i Trondheim i 6.-8. april.

Bisfosfonatbehandling av osteoporose
Bisfosfonater er antiresorptive medikamenter som er i utstrakt bruk i behandling av osteoporose. En oversiktsartikkel i Tidsskriftet oppsummerer de senere års kunnskaper på feltet.

Tidsskriftets satsning på muskel- og skjelettlidelser
Tidsskriftets temaserie om muskel- og skjelettlidelser (nr. 21-23/2010) inneholder 15 artikler.

Info og trening ved artrose
Forsket på effekt av pasientundervisning og trening for pasienter med hofteartrose

Fotballskader – screening, risikofaktorer og forebygging
Lege og forsker Anders Hauge Engebretsen har vist at det går an å identifisere fotballspillere med økt skaderisiko for å effektivisere og målrette forebyggende tiltak.

Ryggen i media
Hva skriver norske aviser og ukeblader om vond rygg?

Legeforeningen ønsker økt fokus på muskel- og skjelettforskning
Muskel Skjelett Tiårets kamp for et eget satsningsområde for forskning på muskel- og skjelettlidelser får bred støtte, blant annet fra Legeforeningen.

Nakke- og ryggdagene 2011
For andre gang samles de store fagmiljøene med nakke og rygg som interessefelt til et felles kunnskapsløft. Tid: 7.-8. april 2011. Sted: Trondheim - Rica Nidelven Hotell.

Sjokkbølge- og trykkbølgebehandling ved kronisk muskel- og skjelettbehandling
Sjokk- og trykkbølgebehandling ikke så effektivt som mange tror.

Fagseminar om muskel- og skjelettlidelser
Tidsskriftet fortsetter sin satsning på muskel- og skjelettlidelser med et faglig seminar 2. desember.

Filmer om sykehistorie og klinisk undersøkelse
Muskel- og skjelettlidelser er blant de hyppigste årsakene til legebesøk, og det er estimert at ryggplager alene ligger bak to millioner fastlegekonsultasjoner per år. Tidsskriftet har utviklet tre filmer som til sammen dekker sykehistorie og klinisk undersøkelse av en pasient med uspesifikke ryggsmerter.

Seneskader i skulderen
Seneavrivning i skulderen kan påvises med ultralyd, sammensying av senen gir bedre resultat enn fysioterapi, og noen seneavrivninger gir ingen plager.

Tema muskel og skjelett
Tidsskriftet har innledet en temaserie om muskel- og skjelettlidelser.

Ønsker forskningsprogram for muskel og skjelett
Muskel Skjelett Tiåret (MST) arbeider for et eget forskningsprogram for muskel- og skjelettlidelser, i regi av Forskningsrådet.

Psykiske lidelser hos hver tredje med ryggplager
En norsk studie viser at nær en av tre med kroniske ryggplager også har en psykisk lidelse. Ifølge forfatteren er ett spørsmål nok for å fange opp depresjon hos denne pasientgruppen: «Har du vært plaget av nedstemthet/depresjon i løpet av den siste måneden?».

Effekt av påvirkning til fysisk aktivitet
Kunnskapssenteret har studert effekter av tiltak utenfor helsetjenesten for å øke fysisk aktivitet hos voksne. Rådgivning og støtte fra helsepersonell har effekt.

Utdanning reduserer risiko for uførepensjon
Sjansen for å bli uførepensjonert med en muskel- og skjelettdiagnose er 109 ganger større for en med bare grunnskole enn for en med doktorgrad.

Risikofaktorer bekkenløsning
Smerter i bekken og korsrygg er vanligste årsak til sykemelding blant gravide kvinner. Kliniske funn tidlig i svangerskap har betydning for utvikling av plagene.

MINISEMINAR for klinikere
COPE-studien på FORMI inviterer sine klinikere til et miniseminar. Oppdatering: Konferansen holdes i lokalene til FORMI.

Nytt nettsted for Muskel og Skjelett Tiåret i Norge
Nettstedet til Muskel og Skjelett Tiåret (MST) har gjenoppstått. MST er et kompetansenettverk bestående av tolv organisasjoner - helseprofesjoner og brukergrupper - innen segmentet muskel og skjelett. Sjekk ut de nye sidene på http://www.mst.no, http://www.muskelskjelett.org eller via http://www.formi.no/mst

Vannlatningsforstyrrelser vanlig hos pasienter som opereres i korsryggen
Skiveprolaps og/eller spinal stenose i korsryggen kan forårsake vannlatningsforstyrrelser.

Smertestillende nedsetter tilheling
Smertestillende og betennelsesdempende midler nedsetter muligheten for at beinbrudd og seneskader tilheles.

Lite nytt de siste 50 år
Det har vært enorme endringer innen medisin og forskning siden 1950-tallet. Gåten ryggsmerter er imidlertid ikke løst, og rådene man får fra helsepersonell er stort sett de samme nå som da. Det som har endret seg, er synet på «sivilisasjonens største gave til kvinneryggen – korsettet».

Trykkbølgebehandling vs. veiledet trening
En norsk studie viser at veiledet trening av fysioterapeut gir bedre korttidsresultater enn trykkbølgebehandling ved behandling av subakromiale skuldersmerter.

Ryggkonferanse i Danmark
British Society for Back Pain Research og Syddansk universitet i Odense inviterer til konferansen “The life course of back pain: Are we making a difference?" 10. og 11. juni 2010.

Behandling av frossen skulder
Pasienter med frossen skulder ser ut til å ha like god effekt av kortisoninjeksjoner alene som av kombinasjonen kortisoninjeksjoner og dilatasjonsbehandling.

Den store konferansedagen
Onsdag 28. april 2010 arrangeres to spennende konferanser, og du rekker å få med deg begge. FORMI inviterer til ”Helse i media” kl. 09.00-15.15, mens NSH inviterer til lanseringsmøte om Samhandlingsreformen kl. 18.00-20.30.

Forskningspriser til Christian Hellum og Lars Gunnar Johnsen
Overlegene Christian Hellum og Lars Gunnar Johnsen ble tildelt henholdsvis Rygg – og nakkeprisen og Innovasjonsprisen på Norsk Forening for Ryggforsknings 18. tverrfaglige konferanse. Tverrfaglighetsprisen ble ikke utdelt.

Forebygge beinskjørhet
En ny rapport fra Kunnskapssenteret viser at forebyggende behandling med alendronat mot beinskjørhet hos 75-åringer og grupper av 65-åringer vil være kostnadsbesparende.

Nyhetsbrev fra MST
The United States Bone and Joint Decade, som er den Amerikanske avdelingen av det verdensomspennende nettverket Muskel Skjelett Tiåret/Bone and Joint Decade, har kommet ut med et nytt nyhetsbrev.

Program: NFRF 18. Tverrfaglige konferanse
Norsk forening for ryggforskning (NFRF) har offentliggjort programmet for sin tverrfaglige konferanse 9.-10. april 2010.

Psykologiske faktorer for tilfriskning
Hvilke psykologiske faktorer har størst betydning for manglende tilfriskning etter korsryggsmerter?

Helsekonferansen 10.-11. mai 2010
Samhandlingsreformen er igjen hovedtema for årets Helsekonferanse den 10. og 11. mai, men denne gangen ser man også utover landets grenser. Konferansen arrangeres av Helse- og omsorgsdepartementet i samarbeid med Helsedirektoratet.


MR for korsryggsmerter - indikasjoner og begrensinger
Annals of the Rheumatic Diseases har publisert en sammenfatningsartikkel som tar for seg bruk av MR på korsrygg.

Doktorgradsprøve om smerte i nakke og skulder
Smerteutvikling i nakke/skulder som følge av kontorarbeid med PC kan være relatert til blodsirkulasjonen i skuldermuskulaturen, og ikke til muskelaktiveringen som tidligere har vært antatt som årsaksfaktor.

NFRFs tverrfaglige konferanse 9.-10. april, 2010
Norsk Forening for Ryggforskning inviterer til konferansen "Tiltak mot vond nakke og rygg - hva får vi igjen for pengene?". Det inviteres også til Call for abstracts.

Cervikalcolumnas anatomi
Professor Per Holck ved institutt for medisinske basalfag på Universitetet i Oslo har skrevet oversiktsartikkelen ”Cervikalcolumnas anatomi” i Tidsskrift for Den norske legeforening.

Enkle screeningspørsmåls diagnostiske nøyaktighet
Kartlegging av psykososiale risikofaktorer ved en smerte episode: En systematisk oversikt.
Mirkhil S, Kent P M (1).

Påmelding til tverrfaglig konferanse
16. september 2009

Skjemaskuffen er nå oppdatert
Innlemming i fire nye seksjoner: Diagnosespesifikke skjema, Generiske skjema, Psykologiske skjema og Anbefalte skjemapakker.

Plager flest og koster mest
Siste presse artikler