Nyheter - Helsepersonell/Forskere


Prisvinnende ryggforskning
Forskningspris til Christian Hellum et al. for deres tverrfaglige forskningsarbeid på behandling av langvarige korsryggsmerter.

Kortbølgebehandling for kneleddsartrose
Behandling med kortbølgebehandling har i stor grad vært basert på erfaringsbasert kunnskap og det finnes få virkelig gode vitenskapelige studier på dette feltet. Det råder dessuten usikkerhet rundt prinsipper for dosering. En nylig publisert studie fra Brasil har undersøkt effekt av høy- og lavdosert kortbølgebehandling gitt til kvinner med kneleddsartrose.

Bedre med operasjon
Ved kroniske korsryggsmerter kan ope­ra­sjon med skiveprotese gi bed­re funk­sjon og mind­re smer­ter enn tverr­fag­lig re­ha­bi­li­te­ring.

Personalendringer hos FORMI
Informasjonsrådgiver Kjetil Johnsen slutter i FORMI.

Lederskifte i FORMI
Professor dr. med. Even Lærum går av med pensjon. Hans siste arbeidsdag på Formidlingsenheten for muskel- og skjelettlidelser (FORMI) er 1. juli 2011. Professor John-Anker Zwart er ansatt som ny leder av enheten.

Helsepersonell kommuniserer dårligere med pasienter med langvarig smerte
Pasienter med korsryggsmerter, og da særlig langvarige smerter, representerer en utfordring for helsepersonell. Kan det slite på helsepersonellet i den grad at de kommuniserer dårligere med pasientgruppen?

Høy utdanning gir bedre prognose ved skuldersmerter
Veiledet trening har bedre effekt enn trykkbølgebehandling for pasienter med langvarige skuldersmerter. Best prognose har uansett de med høy utdanning og generell god helse.

Bedre funksjon ved operasjon
Pasienter med kroniske korsryggsmerter får større bedring i funksjonsnivå med operasjon enn ved rehabilitering alene.

Nytt styre i MST
Muskel- og skjelettiåret i Norge (MST) har på Generalforsamling valgt nytt styre.

Nakkesmerter og arbeidsplassintervensjoner
En ny Cochrane review viser at arbeidsplassintervensjoner har midlertidig effekt på grad av smerte og antall smerteepisoder i nakken. Det er imidlertid generell lav kvalitet på feltet.

Bruskskader i kneet
Skader i kneets leddflater er vanlig, og fører ofte til redusert livskvalitet. Brusk har dårlig tilhelingsevne, og selv etter operasjon blir ikke pasienten helt bra.

Oppdatert skjema: Kjernespørsmål
Kjernespørsmålene for ryggpasienter er nå testet for psykometriske egenskaper her ved FORMI og resultatene av metodestudien presenteres under den tverrfaglige nakke- og ryggkongressen i Trondheim nå i april. En revidert versjon av Kjernespørsmålene er i den forbindelse lagt ut på FORMI's hjemmeside.

Biologiske legemidler
Kunnskapssenteret har sett på effekten av biologiske legemidler i behandling av tidlig leddgikt (revmatoid artritt).

Biologiske legemidler kan være kostnadseffektive ved tidlig leddgikt
Kunnskapssenteret har oppsummert helseøkonomiske studier på behandling av tidlig leddgikt.

Stiller seg tvilende til KISS
Bruken av betegnelsen KISS-syndromet kan føre til sykliggjøring av friske barn, skriver Sinding-Larsen, Bjørnstad og Grøgaard i en kommentar i Tidsskrift for Den norske legeforening.

Nyheter - Arkiv >