Generiske skjema


PGI Patient Generated Index


PGI ble utviklet i Storbritannia på 1990 tallet (Ruta et al 1994) og er et spørreskjema som kartlegger individuell livskvalitet. PGI er teoretisk forankret og basert på Calmans sin definisjon av livskvalitet;

”the extent to which our hopes and ambitions
are matched by experience”

PGI består av tre deler der pasienten i del 1 velger seg opptil fem områder i livet som er mest påvirket av ryggplagene (eller annen aktuell sykdom/plage). I del 2 skal de skåre disse områdene på en skala fra 0-6 der 6 er så bra som det går an. I del 3 skal de tenke seg at noen eller alle av de valgte områdene i del 1 kan bli bedre og får ti tenkte poeng som de skal fordele. Flest poeng blir gitt til de områder de helst vil forbedre. En PGI skår kan så regnes ut : [ Σ (area score x points spend /10) ] / 6 x 100.
Den norske versjonen av PGI er blitt validert på norske ryggpasienter og publikasjon er underveis.

Referanse:
Ruta DA, Garratt AM, Leng M, Russell IT, MacDonald LM. A new approach to the measurement of quality of life. The Patient-Generated Index. Med Care 1994 Nov;32(11):1109-26.

Martin F, Camfield L, Rodham K, Kliempt P, Ruta D. Twelve years' experience with the Patient Generated Index (PGI) of quality of life: a graded structured review. Qual Life Res 2007 May;16(4):705-15.