Nyheter - Helsepersonell/forskere


Personalendringer hos FORMI
Informasjonsrådgiver Kjetil Johnsen slutter i FORMI.
Fra og med 1. januar 2012 slutter informasjonsrådgiver Kjetil Johnsen i FORMI. Han blir fortsatt å finne i Oslo universitetssykehus, men ikke lenger i Formidlingsenheten for muskel- og skjelttlidelser. Vi takker ham for flott innsats og ønsker lykke til videre.