Psykologiske skjema


Pain Catastrophizing Scale (PCS)


”The Pain Catastrophizing Scale (PCS)” ble utviklet av Sullivan et al på 1990 tallet (Sullivan et al. 1995) for å kartlegge smertekatastrofering og har siden da blitt anvendt i klinikk og forskning på pasientgrupper med ulike kroniske smertetilstander.

PCS består av 13 spørsmål om tanker og følelser knyttet til smerteopplevelse. Svar angis på en fem punkt Likert skala fra 0 til 4. Man kan beregne en PCS totalskår, i tillegg til tre delskalaer kalt rumination (grubling (4 spørsmål)), magnifiction (”forstørrelse” (3 spørsmål)) og helplessness (hjelpeløshet) (6 spørsmål)). PCS totalskår går fra 0-52, og delskalaene fra 0-16 (rumination), 0-12 (magnifiction) og 0-24 (helplessness). Høyere skår representerer høyere grad av smertekatastrofering. PCS er nylig oversatt og validert til norsk på ryggpasienter (Fernandes et al. 2012).


Referanse:
(1) Sullivan MJL, Bishop SP, Pivik J. The Pain Catastrophing Scale: Development and Validation. Psychological assessment 1995;7(4):524-32.
2) Fernandes L, Storheim K, Lochting I, Grotle M. Cross-cultural adaption and validation of the Norwegian pain catastrophizing scale in patients with low back pain. BMC Musculoskelet Disord 2012;13:111.