Nyheter - Helsepersonell/forskere


Nytt styre i MST
Muskel- og skjelettiåret i Norge (MST) har på Generalforsamling valgt nytt styre.
Den nye styresammensetningen i kompetansenettverket MST er som følgende:
Styreleder: Jakob Lothe, Norsk Kiropraktorforening (gjenvalgt)
Nestleder (interessepolitikk): Even Lærum, FORMI (ikke på valg)
Nestleder (organisasjon): Thor Einar Holmgard, Ryggforeningen i Norge (gjenvalgt i styre, men ny som nestleder)
Styremedlem: May Arna Risberg, Norsk fysioteraputforbund (ny)
Styremedlem: Henriette Øien, Helsedirektoratet (gjenvalgt)
Styremedlem: Till Uhlig, Norsk Revmatologisk Forening (ny)
Styremedlem: Stein Knardahl, Statens arbeidsmiljøinstitutt (ny)
Styremedlem og NAN koordinator: Jack Skrolsvik, Norsk Revmatikerforbund (ikke på valg)
Styremedlem: Stein Arne Øvre, Norsk Ortopedisk Forening (ikke på valg)
Styremedlem: Jan Arvid Dolve, Norsk Osteoporoseforening (ikke på valg)

MST har et arbeidsutvalg bestående av styreleder og de to nestlederne. De samme personene utgjør også valgkomiteen.

Nytt av året er opprettelsen av et økonomiutvalg, bestående av:
Styreleder Jakob Lothe
Styremedlem Jack Skrolsvik
Observatør Kjetil Johnsen (FORMI)

Det nye styret er meget glade for at Statens arbeidsmiljøinstitutt (Stami) har valgt å slutte seg til kompetansenettverket MST.