Nyheter - Helsepersonell/forskere


Lederskifte i FORMI
Professor dr. med. Even Lærum går av med pensjon. Hans siste arbeidsdag på Formidlingsenheten for muskel- og skjelettlidelser (FORMI) er 1. juli 2011. Professor John-Anker Zwart er ansatt som ny leder av enheten.
Professor Even Lærum har ledet FORMI de siste tolv årene. Enheten gikk først under navnet Formidlingsenheten i Nasjonalt ryggnettverk (1999-2005). De siste årene har FORMI vært underlagt FoU-avdelingen på Klinikk for kirurgi og nevrofag ved Oslo Universitetssykehus, Ullevål. Enhetens hovedmål er å bidra til at pasienter med muskel- og skjelettlidelser skal møte en kompetent, velinformert og kommuniserende helsetjeneste på alle tjenestenivå.

John-Anker Zwart er ansatt som ny leder av FORMI. Zwart er utdannet ved universitetet i Leiden, har doktorgrad fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Trondheim, og er professor i nevrologi ved Universitetet i Oslo. Zwart har publisert en rekke vitenskapelige artikler, og blant annet gitt viktige bidrag til forståelsen av hodepine og ryggsmerter.