Psykologiske skjema


Hopkins Symptom Checklist-25 (HSCL-25)


HSCL-25 består av 25 spørsmål som kartlegger angst, depresjon og somatisering (Derogatis et al 1974). Skjemaet indikerer u-spesifikke psykosomatiske symptomer og plager og ikke nødvendigvis en psykiatrisk diagnose. Pasientens svar scores på en skala fra 1-4 hvor 1=ingen symptomer og 4=svært mye symptomer. Skjemaet er hyppig benyttet i norske forskningsprosjekter og det er blant annet funnet at score på > 1.7 indikerer en pasient med stort forbruk av helsetjenester (Sandanger et al 1998).


Derogatis LR, Lipman RS, Rickels K, Uhlenhuth EH, Covi L. The Hopkins Symptom Checklist (HSCL): a self-report symptom inventory. Behav Sci. 1974 Jan;19(1):1-15.

Sandanger I, Moum T, Ingebrigtsen G, Dalgard OS, Sorensen T, Bruusgaard D. Concordance between symptom screening and diagnostic procedure: the Hopkins Symptom Checklist-25 and the Composite International Diagnostic Interview I. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol. 1998 Jul;33(7):345-54.