Generiske skjema


Helserelatert livskvalitet
Helserelatert livskvalitet kartlegges vanligvis ved bruk av generiske spørreskjema, det vil si skjema som ikke er diagnosespesifikke. Skjema som måler helserelatert livskvalitet gir opplysninger om pasientens generelle helsetilstand og livskvalitet og ikke bare spesifikke problemer knyttet til helseproblemet pasienten er under behandling for.SF-36

Skjemaet er utviklet på basis av et enda mer omfattende skjema for kartlegging av helserelatert livskvalitet og består av i alt 36 spørsmål (Ware & Sherbourne 1992, Ware 2000). De 36 spørsmålene oppdelt i åtte underkategorier (Fysisk funksjonsevne, fysisk rolle, kroppslig smerte, generell helse, vitalitet, sosial funksjonsevne, emosjonell rolle og mental helse) som igjen kan deles i to hovedkategorier (fysisk helse og mental helse) (Ware 2000). Det finnes også en kortere versjon av skjemaet (SF-12) (Ware 2000). SF-36 er oversatt til norsk (Loge et al 1998) og den norske oversettelsen er funnet å ha tilfredsstillende måleegenskaper (Loge et al 1998, Kopjar 1996). Skjemaet er brukt overfor en hel rekke norske pasientpopulasjoner. Det eksisterer to versjoner av skjemaet; 1.0 og 2.0. Begge versjonene finnes i en ”akutt” versjon (spørsmål om siste uke) og i en ”kronisk” versjon (spørsmål om siste måned). Forskjellen mellom versjon 1.0 og 2.0 er at versjon 1.0 er mindre fingradert i spørsmålsstillingen på noen av spørsmålene. I tillegg er det slik at versjon 1.0 er gratis tilgjengelig mens versjon 2.0 er lisensbelagt. Ta kontakt med www.sf-36.com eller www.mapi-trust.org for anskaffelse av skjema. Det er også utviklet dataprogrammer som kan brukes for databearbeiding og fremstilling av resultater (kan anskaffes fra www.sf-36.com). Skjemaet er komplisert å score og egner seg derfor primært til bruk i forskningsprosjekter.


Kopjar B. The SF-36 health survey: a valid measure of changes in health status after injury. Inj Prev. 1996 Jun;2(2):135-9.

Loge JH, Kaasa S, Hjermstad MJ, Kvien TK. Translation and performance of the Norwegian SF-36 Health Survey in patients with rheumatoid arthritis. I. Data quality, scaling assumptions, reliability, and construct validity. J Clin Epidemiol. 1998 Nov;51(11):1069-76.

Ware JE Jr, Sherbourne CD. The MOS 36-item short-form health survey (SF-36). I. Conceptual framework and item selection. Med Care. 1992 Jun;30(6):473-83.

Ware JE Jr. SF-36 health survey update. Spine. 2000 Dec 15;25(24):3130-9.
EQ-5D

Utviklingen av EQ-5D startet tidlig på 1990-tallet og skjemaet var opprinnelig tenkt som et supplement til andre livskvalitetsmål men brukes i stadig større grad som et selvstendig instrument (www.euroqol.org). Skjemaet består av 5 spørsmål som kartlegger følgende områder: gange, personlig stell, dagligdagse gjøremål, smerte / ubehag og angst / depresjon, i tillegg til en 100 mm VAS-skala / termometer hvor pasienten skal angi sin egen helsetilstand. EQ-5D er raskt for pasienten å fylle ut og det skåres ved hjelp av en syntax-fil som kan anskaffes fra www.euroqol.org. Skjemaet er tilrettelagt for utregning av kvalitetsjusterte leveår noe som gjør at det kan benyttes i helseøkonomiske analyser. Norsk oversettelse er i regi av www.euroqol.org, er brukt i flere norske studier og funnet å ha tilfredsstillende måleegenskaper (Solberg et al 2005). Det er utarbeidet manualer ved bruk av skjema som telefonintervju. Det finnes en egen ungdomsversjon av skjema (8-11 år). Bruk av skjema skal godkjennes av www.euroqol.org, registrering av prosjekt skjer gjennom følgende lenke: www.euroqol.org/euroqolregistertest/RegistrationForm.rbm. Den forholdsvis kompliserte scoringsprosedyren gjør at EQ-5D først og fremst egner seg til bruk i forskningsprosjekter.

Health-related quality of life assessment by the EuroQol-5D can provide cost-utility data in the field of low-back surgery. Solberg TK, Olsen JA, Ingebrigtsen T, Hofoss D, Nygaard OP. Eur Spine J. 2005 Dec;14(10):1000-7.COOP-WONCA for måling av helserelatert livskvalitet:Et meget brukervennlig skjema for klinisk praksis er COOP-WONCA (Bentsen et al 1997). Skjemaet kartlegger seks constructs som scores individuelt på en skala fra 1-5: fysisk form, følelsesmessige problemer, daglige aktiviteter, sosiale aktiviteter, endring i helsetilstand og samlet helsetilstand. En klinisk meningsfull endring er på 1-2 punkter (Holm et al 2005). Skjemaet er utprøvd både i norsk allmennmedisin og norsk fysioterapipraksis og har også vært brukt i norske forskningsprosjekter (Bentsen et al 1997, Holm et al 2005).


Bentsen BG, Natvig B, Winnem M. Assessment of one's own functional status. COOP-WONCA questionnaire charts in clinical practice and research. Tidsskr Nor Laegeforen. 1997 May 10;117(12):1790-3.

Holm I, Risberg MA, Steen H. Outpatient physical therapy influences the patients' health-related quality of life. Advances in Physiotherapy; March 2005; Volume 7 No. 1 Pages 40 – 47.