Nyheter - Helsepersonell/forskere


Bruskskader i kneet
Skader i kneets leddflater er vanlig, og fører ofte til redusert livskvalitet. Brusk har dårlig tilhelingsevne, og selv etter operasjon blir ikke pasienten helt bra.
Skader i kneets leddflater er vanlig og reduserer pasientenes livskvalitet like mye som slitasjegikt (artrose) der protesekirurgi tilbys som behandling. Leddflatene i kneet består av et lag med brusk som er sårbart for skader også hos yngre mennesker, og ofte i forbindelse med andre skader i kneet som f.eks. korsbåndsskader. Brusken har generelt dårlig tilhelingsevne, men grad av tilheling er avhengig av hvor i leddet skaden sitter. Uansett om bruskskadene opereres eller ikke, blir ikke pasientene helt bra over tid. Resultatene etter to av dagens teknikker for bruskkirurgi varierer fra individ til individ og må regnes som uforutsigbare.

Funnene presenteres av ortopedkirurg og idrettslege Stig Heir i doktorgrads-avhandlingen Focal Cartilage Defects in the Knee. Heir, som daglig jobber på Martina Hansens Hospital i Sandvika, og som også er tilsluttet Senter for Idrettskadeforskning NIH, har utført studiene som ligger til grunn for avhandlingen sammen med kollegaer fra Oslo Universitetssykehus Ullevål og AHUS. De fire studiene er delvis pasientbaserte, delvis basert på eksperimentelle arbeider ved Institutt for Kirurgisk Forskning Rikshospitalet.

Det er fortsatt for lite kunnskap om de avgjørende faktorer for gode resultater ved brusk-kirurgi, og mer forskning må til på dette feltet for å komme frem til bedre behandlings-metoder.

Stig Heir forsvarte sin doktorgradsavhandling, ”Focal Cartilage Defects in the Knee” torsdag 5. mai 2011