Psykologiske skjema


Brief Illness Perception Questionnaire (Brief IPQ)


Brief IPQ ble utviklet av Broadbent et al. for å kartlegger sykdomsforståelse. Brief IPQ og sykdomsforståelse er teoretisk basert på Leventhal sin modell for selvregulering. Skjemaet kan brukes på ulike pasientgrupper ved å bytte ut ordet "sykdom" med passende pasientgruppe.

Brief IPQ består av 9 spørsmål der hvert spørsmål representerer en dimensjon av sykdomsforståelse. Åtte av spørsmålene har en 0-10 skala og et spørsmål ber pasientene liste opp de tre viktigste årsakene til den aktuelle sykdommen. En hovedskala for sykdomsforståelse kan også regnes ut ved å inkludere de åtte spørsmålene med 0-10 skala. Den norske versjonen av Brief IPQ er blitt validert på norske ryggpasienter og publikasjon er underveis. Mer informasjon om sykdomsforståelse og de ulike skjemaene samt utregning finnes på http://www.ipq/uib.no

Referanse:
Broadbent, E., et al. "The brief illness perception questionnaire." J.Psychosom.Res. 60.6 (2006): 631-37.