Nyheter - Helsepersonell/forskere


Biologiske legemidler kan være kostnadseffektive ved tidlig leddgikt
Kunnskapssenteret har oppsummert helseøkonomiske studier på behandling av tidlig leddgikt.
Bruk av biologiske legemidler kan være kostnadseffektivt ved behandling av tidlig leddgikt sammenlignet med konvensjonelle antirevmatiske sykdomsmodifiserende legemidler, men ikke som førstevalg i behandlingen. Dette er hovedkonklusjonen i en ny rapport fra Kunnskapssenteret.

Les hele publikasjonen: Biologiske legemidler i behandling av tidlig leddgikt (revmatoid artritt)

Forskerne oppsummerte resultater fra helseøkonomiske evalueringer gjennomført i andre land som tok for seg biologisk behandling av tidlig leddgikt, definert som sykdomsvarighet på tre år eller mindre. De fant at behandling med biologiske legemidler kan være kostnadseffektivt, men ikke som førstevalg.

Dette er i overensstemmelse med gjeldende retningslinjer for behandling av leddgikt i Norge. Retningslinjene sier at minst ett DMARD, dvs. konvensjonelle antirevmatiske sykdomsmodifiserende legemidler, skal være forsøkt før man begynner med biologiske legemidler, sier prosjektleder Espen Movik.

Begrenset overføringsverdi
Movik tar likevel forbehold med hensyn til studienes begrensede overføringsverdi til norske forhold.
Det er til dels betydelig variasjon i resultatene, noe vi også har sett i tidligere oppsummeringer av økonomiske evalueringer innen biologisk behandling av leddgikt. Inklusjon av indirekte kostnader og hvordan disse måles kan ha stor betydning for resultatet, fortsetter Movik.

Forskerne identifiserte seks økonomiske evalueringer. Fire var fra USA, to fra Europa. Evalueringene omfatter kun legemidlene adalimumab, etanercept og infliximab.

Forskerne fant at:
• Bruk av biologiske legemidler kan være kostnadseffektivt ved tidlig leddgikt, dog ikke som førstevalg i behandlingen.
• Dette er i overensstemmelse med gjeldende retningslinjer for behandling av leddgikt i Norge, som tilsier at minst ett DMARD skal være forsøkt før man begynner med biologiske legemidler.
• Inklusjon av indirekte kostnader kan ha stor betydning for
resultatene.
• Det er til dels betydelig variasjon i resultatene.

Rapporten er gjort på oppdrag fra Norsk Revmatikerforbund.