Nyheter - Helsepersonell/forskere


Risikofaktorer bekkenløsning
Smerter i bekken og korsrygg er vanligste årsak til sykemelding blant gravide kvinner. Kliniske funn tidlig i svangerskap har betydning for utvikling av plagene.
Hilde Stendal Robinson viser i sitt doktorgradsarbeid "Pelvic girdle pain and disability during and after pregnancy. A cohort study" hvordan kliniske funn tidlig i svangerskap har betydning for utvikling av bekkenløsning og hvordan funksjonsevnen reduseres gjennom svangerskap også ved fravær av plager. Resultatene understreker at det er viktigere å registrere hvor i bekkenet smertene er lokalisert samt vurdere funksjonsevne enn å registrere om gravide kvinner har bekkenløsning. Identifisering av kliniske risikofaktorer er et nytt funn og en eventuell betydning for behandling og forebygging bør undersøkes.

Bekkenløsning forekommer ofte hos gravide kvinner og påvirker funksjon og aktivitetsnivå. Det er usikkert hvor ofte og hvor alvorlig kvinner påvirkes, men nyere studier viser at over 50% av gravide kvinner har plager fra bekkenet. Smerter i bekken og korsrygg er vanligste årsak til sykemelding blant gravide kvinner. For å begrense negative konsekvenser av bekkenløsning, er det viktig å identifisere faktorer som kan benyttes til å forebygge plager og utvikle gode behandlingsstrategier. Kliniske faktorer er i liten grad undersøkt i denne sammenheng, men har potensial til å gi retningslinjer for forebygging og behandling. 326 gravide kvinner ble fulgt gjennom svangerskap og barseltid. Forekomsten av smerter i bekkenet var 35% i tidlig graviditet, 62% i graviditetsuke 30 og 31% tolv uker etter fødsel. Det var stor variasjon i funksjonsevne ved alle tidspunkter, også hos kvinner uten smerter. Dette betyr at funksjonsevnen påvirkes både av graviditeten og det å ha smerter i bekkenet.

Det å ha smerter både foran og bak i bekkenet, samt positive svar på kliniske tester tidlig i svangerskap ga økt risiko for redusert funksjonsevne og mer smerter i bekkenet sent i svangerskap. Kvinnenes engstelse betydde også noe for funksjonsevne. Risikoen for vedvarende smerter i bekkenet og nedsatt funksjonsevne 12 uker etter fødsel økte ved positive svar på flere kliniske tester sent i svangerskapet. Muskel- og skjelettsmerter andre steder i kroppen og tidligere ryggsmerter hadde også noe betydning.

Hilde Stendal Robinson har sin prøveforelesning ”Livsvilkår og faktorer av betydning for utvikling av kronisk smertesyndrom” 7. oktober klokken 09.15 i Store auditorium på Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet. Hun går opp til disputas kl 12.15 samme dag og sted. Les mer her