Finans er et enorm stort område med hovedfokus på å spare penger, tjene penger eller på best mulig måte håndtere verdier. Vi ser her på aksjen. Aksjen holder en helt spesiell plass i finans fordi den er en bit av et selskap. Eie en aksje Du kan kjøpe en aksje fra noen som selger den. Har du kjøpt en aksje eier du den, som igjen betyr at du eier en del av et selskap. Kjøper […]