Nyheter - Pasienter


Ryggmargskade øker selvmordsrisiko
Kvinner som skader ryggmargen har vesentlig høyere risiko for å ta sitt eget liv enn kvinner i befolkningen forøvrig, viser ny doktorgrad ved Universitetet i Bergen.
Stipendiat Ellen Merete Hagen ved Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Bergen, har studert j sykehusjournaler fra Sogn og Fjordane og Hordaland i perioden 1952 til 2001. Av 401 personer fra Vestlandet som pådro seg ryggmargskader døde 173 innen 2008. Risikoen er størst de første 10 årene etter skaden, og kvinner har redusert forventet levetid i forhold til menn, melder forskning.no.

En vesentlig del av de som døde etter ryggmargskader begikk selvmord. For menn var det nesten fire ganger så stor risiko for selvmord, mens det for kvinner var hele 37 ganger større risiko enn i befolkningen for øvrig.

Les artikkelen på forskning.no