Nyheter - Pasienter


Raskere tilbake med tverrfaglig behandling
Sykemeldt med langvarige rygglidelser kommer raskere tilbake i jobb med tverrfaglig behandling.
En nederlandsk studie publisert i British Medical Journal viser at sykemeldte med langvarige korsrygglidelser (sykemeldt i mer enn tre måneder) kommer raskere tilbake i arbeid med et tverrfaglig behandlingsopplegg. Det skriver Forskning.no.

- Langtidssykmeldte med korsryggsmerter er den gruppen det har vist seg vanskeligst å finne gode tiltak for, spesielt med tanke på å komme tilbake i jobb. Derfor er det veldig løfterikt at den nye studien viser at det finnes tiltak som kan påvirke et negativt forløp for pasienter, og som samtidig er kostnadsbesparende, sier forskningsleder Margreth Grotle ved Formi til Forskning.no

134 pasienter i alderen 18 til 65 deltok i studien. Alle var sykmeldte som følge av langvarige korsryggsmerter, altså mer enn tre måneder. 66 fikk prøve det nye behandlingsopplegget, som inkluderer en ergoterapeut, fastlege, fysioterapeut og en spesialist på forholdet mellom arbeid og helse. De som gikk gjennom det tverrfaglige behandlingsopplegget, var tilbake i jobb etter 129 dager. De som fulgte et tradisjonelt opplegg med vanlige legebesøk brukte 197 dager.

Forskningen er gjennomført i primærhelsetjenesten.

Her finner du hele artikkelen fra Forskning.no


Ludeke C Lambeek mfl: Effect of integrated care for sick listed patients with chronic low back pain: economic evaluation alongside a randomised controlled trial. BMJ 2010; 341:c6414