Nyheter - Pasienter


Pasientbrosjyre om vond rygg
Last ned pasientbrosjyren ”Verdt å vite om vond rygg – hva fagfolk er enige om”. Nyttig lesning for alle som sliter med ryggplager.
I pasientbrosjyren ”Verdt å vite om vond rygg – hva fagfolk er enige om” søker vi å gi svar på helt sentrale spørsmål om ryggsmerter. Innholdet bygger på det siste innen vitenskapelig forskning, og hva leger, fysioterapeuter, kiropraktorer og manuellterapeuter er enige om.

Her finner du brosjyren Verdt å vite om vond rygg (pdf)

Nesten alle (60-80 prosent av befolkningen) vil få vondt i ryggen i løpet av livet, og omtrent halvparten av oss rapporterer at de har hatt ryggsmerter i løpet av det siste året. Til enhver tid har 15-20 prosent av den norske befolkningen vondt i ryggen. Ryggvondt er faktisk den klart hyppigste årsak til å oppsøke fastlege, og det er rundt to millioner fastlegekonsultasjoner pr år på rygg. 47 % av sykefraværet og 33 % av uføretrygden skyldes muskel- og skjelettlidelser, og ryggvondt er den vanligste kategorien.

De elleve spørsmålene man gir svar på i pasientbrosjyren ” Verdt å vite om vond rygg – hva fagfolk er enige om” er:
Hvorfor får vi vondt i ryggen?
Hvordan er ryggen bygget opp?
Hvilke forandringer skjer med årene?
Hva kan jeg gjøre når jeg får vondt i ryggen?
Når bør jeg oppsøke hjelp?
Hva kan autorisert helsepersonell gjøre for meg?
Hvilke muligheter har jeg for å bli bra igjen?
Kan tilbakefall forebygges?
Hvor vanlig er det å ha ryggplager?
Hvor du kan få mer informasjon?