Nyheter - Pasienter


Nakke og skuldersmerter kan gi langvarig sykefravær
Smerter i nakke og skuldre øker risikoen for at kontoransatte kan få langvarig sykefravær, skriver Statens arbeidsmiljøinstitutt på sine hjemmesider.
Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) viser til en undersøkelse fra det Nationale Forskningssenter for arbeidsmiljø i Danmark. Undersøkelsen er foretatt blant 5000 ansatte som har blitt intervjuet om arbeidsforhold og helse. Forskerne har sett på hvor stor betydning smerter i forskjellige deler av kroppen har for fremtidig langtidssykefravær. Undersøkelsen er foretatt blant kontoransatte, faglærte og ufaglærte.

Spesifikk risikofaktor
Smerter i nakke og skuldre viste seg å være en spesifikk risikofaktor for langtidssykefravær blant kontoransatte. Ifølge seniorforsker Lars L. Andersen antyder resultatene at en målrettet innsats mot smerter i nakke og rygg vil redusere plagene.

Styrketrening kan hjelpe
For å minske sykefraværet blant denne gruppen bør man fokusere på målrettet trening, og styrketrening har i mange sammenhenger vist seg å være effektivt for å minske smerter i nakke og skulder hos kontoransatte.