Nyheter - Pasienter


Nakke- og skuldersmerter vanlig blant unge arbeidstakere
Smerter i nakke, skulder og rygg er utbredt blant unge arbeidstakere. I en ny undersøkelse har STAMI fulgt yrkesskoleelever fra skolebenken og ut i arbeidslivet, og resultatene viser at muskel og skjelettplager også er utbredt blant de som har vært kort tid i jobb.
- Tanken med studien har vært å se på forekomsten av smerter i nakke skulder og øvre rygg hos yrkesskoleelever, i overgangen fra skole til arbeidsliv. Undersøkelsen baserer seg på selvrapporterte plager og resultatene viser at mange sliter med muskel- og skjelettplager. Samtidig er det kun få som rapporterte om alvorlig smerte, sier stipendiat ved STAMI, Avdeling for arbeidsrelaterte muskelskjelettlidelser, Therese N. Hanvold.

Forebyggende tiltak viktig
20 prosent av alle arbeidstakere i Norge mellom 16 og 66 år har i følge Statistisk Sentralbyrå muskel- og skjelettplager de mener helt eller delvis skyldes jobbsituasjonen. Hanvold legger vekt på at selvrapportert fysisk arbeidsbelastning og stressnivå ikke viser en sammenheng med utviklingen av slike smerter de første par årene i arbeidslivet. Hvordan dette ser ut etter at de har vært flere år i arbeidslivet vet vi enda ikke. Det viser seg imidlertid at de som hadde smerter mens de gikk på videregående skole, hadde tre ganger høyere risiko for å få slike smerter når de kom ut i jobb. Det kan derfor være viktig å identifisere mulige risikofaktorer hos ungdom og unge arbeidere for å hindre utvikling av muskelsmerter senere i livet.

- Når man ser at muskel- og skjelettplager er en stor bidragsyter når det gjelder sykefravær og uførhet, er det viktig å tenke forebygging. Andel eldre i arbeidslivet øker, og det er et stort behov for å holde så mange som mulig i arbeid til pensjonsalder. Det er derfor et viktig bidrag å begynne det forebyggende arbeidet når det gjelder muskel- og skjelettplager på et tidlig tidspunkt, kanskje allerede før unge trer inn i arbeidslivet. Gode arbeidstekniker og fysisk aktivitet er tiltak som man vet har god effekt, sier Hanvold.

Kort om studien
Forskere ved STAMI har fulgt 173 yrkesskoleelever på vei ut i arbeidslivet, og elever fra frisørfaget, elektrikerfaget og tegning, form og farge, har deltatt i undersøkelsen. Elevene ble fulgt det siste året på videregående skole og gjennom de to første årene i arbeidslivet.

MÅMS-prosjektet
Høsten 2002 startet STAMI et prosjekt for å undersøke mulige årsaker til muskel- og skjelettplager blant unge arbeidstakere, MÅMS-prosjektet (Mulige Årsaker til Muskel- og Skjelettplager). Alle yrkesskoleelever fra 13 videregående skoler i Oslo og omegn som gikk VK1 med studieretning, frisør, elektriker, tegning/from og farge eller media/kommunikasjon ble invitert til å delta. 420 deltagere gjennomførte første undersøkelse i 2002 og de har blitt fulgt opp i litt over 6 år (2002-2009).

Prosjektet skal undersøke sammenhengen mellom grad av mekanisk eksponering og risiko for utviklingen av muskel- og skjelettplager etter inngangen i arbeidslivet, samt avdekke mulige årsaker til helse og plager i forhold til andre arbeidsrelaterte forhold og individuelle faktorer.A Prospective Study of Neck, Shoulder, and Upper Back Pain Among Technical School Students Entering Working Life.pdf. Therese N. Hanvold, P.T., M.Sc.*, Kaj B. Veiersted, M.D., Ph.D., and Morten Wærsted, M.D., Ph.D.
Journal of Adolescent Health 46 (2010) 488–494.