Nyheter - Pasienter


Hvile eller aktivitet?
Normal aktivitet fører til raskere bedring enn sengeleie.
En nylig oppdatert systematisk oversiktsartikkel viser at pasienter med akutte ryggsmerter som fikk råd om å være i normal aktivitet ble raskere kvitt sine plager enn dem som fikk råd om å ligge i sengen.

Ryggsmerter er en av de vanligste årsaker til at pasienter oppsøker primærhelsetjenesten og er en vanlig grunn til sykefravær. Mange pasienter med akutte korsryggsmerter eller isjiasplager (strålende smerte nedover i beinet) opplever at smertene lindres hvis de legger seg ned. Dette er også grunnen til at ryggpasienter tidligere fikk råd om ”å ta det med ro” og hvile mest mulig.

Her til lands har pasienter med akutt (smerter som har vart inntil 6 uker) korsrygg- og/eller isjassmerter fått beskjed om å opprettholde normal aktivitet. En ny/oppdatert Cochrane-oversikt bekreftet at det er det riktige rådet. Den systematiske oversiktsartikkelen har 10 inkluderte studier med til sammen 1923 deltakere.

Forskningen viser at har man akutt vondt i korsryggen lindres smerten litt raskere og man kommer litt raskere i gang igjen med daglige funksjoner om man bestreber seg på å holde seg mest mulig i vigør, sammenlignet med å hvile og ”ta det med ro”. Pasienter med akutt isjias vil ikke merke forskjell i hvor fort smerten avtar eller hvor fort de kan gjenoppta daglige funksjoner om de hviler eller er i mest mulig daglig aktivitet. Å få fysioterapibehandling utgjør heller ingen forskjell.

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten har omtalt Cochrane-oversikten og viser til at dokumentasjonen fra forskning kan være av varierende kvalitet. Kunnskapssenteret skiller mellom dokumentasjon av høy, middels, lav eller svært lav kvalitet. Jo høyere kvalitet, jo mer kan vi stole på dokumentasjonen. Institusjonen bruker ordet ”trolig” for å markere middels kvalitet, og ordet ”muligens” for å markere lav kvalitet.

Kunnskapssenteret sammenfatter oversikten slik:
• For pasienter med akutte korsryggssmerter vil råd om å være i daglig aktivitet trolig føre til bedre smertereduksjon på lang sikt sammenlignet med råd om å ligge i sengen
• For pasienter med akutte korsryggssmerter vil råd om å være i daglig aktivitet trolig føre til raskere funksjonsbedring enn råd om å holde sengen
• For pasienter med isjias har råd om å være i daglig aktivitet trolig liten eller ingen betydning for smerte- og funksjonsnivå sammenlignet med råd om å ligge i sengen
• Øvelser og fysioterapi i tillegg til råd om daglig aktivitet har muligens ingen eller liten betydning for smerte og funksjon hos pasienter med akutte ryggsmerter (få relevante studier gir lav dokumentasjonsstyrke).
• Resultatene for pasienter med isjias viste liten eller ingen forskjell mellom gruppene, men på grunn av mulige skadevirkninger av å ligge i sengen er råd om å være i aktivitet trolig bedre også for disse pasientene

Orginalartikkelen finner du i Cochrane Library (direktelink)


Dahm KT, Brurberg KG, Jamtvedt G, Hagen KB. Advice to rest in bed versus advice to stay active for acute low-back pain and sciatica. Cochrane Database of Systematic Reviews 2010, Issue 6. Art.No.: CD007612. DOI: 10.1002/14651858.CD007612.pub2.