Nyheter - Pasienter


Dataarbeid og muskel- og skjelettsykdommer
Kan det påvises en relasjon mellom dataarbeid og muskel- og skjelettsykdommer i nakke, skulder og arm?
En gruppe forskere, samt en praktiker, ved Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) har sett på PC-bruk og arbeidsrelaterte muskel- og skjelettsykdommer i nakke, skulder og arm, med unntak for carpal tunnel syndrom.

Forskergruppen har foretatt en gjennomgang av norsk og internasjonal forskning kan tyde på at dataarbeid ikke er forbundet med en stor forekomst av muskel- og skjelettsykdommer som kvalifiserer for en medisinsk diagnose. De sparsomme funnene peker på en mulig risiko for betennelser i underarm/håndledd, og da kanskje særlig ved intensiv PC-bruk, herunder bruk av datamus.

Det var kun 20 studier som fylte forskernes krav om fagfellevurdering (peer review) og publisering i et internasjonalt engelskspråklig tidsskrift, og disse var av svært ulik kvalitet og omfang.

Det var ingen funn i de inkluderte studiene som kvalifiserte for en sikker konklusjon om sammenheng mellom dataarbeid og en muskel- og skjelettsykdom i nakke, skulder eller arm. For et flertall av de diagnoser der man kunne tenke seg en mulig sammenheng, var det enten ingen dokumentasjon eller utilstrekkelig dokumentasjon.

For tendinitter (senebetennelse) i underarm/håndledd fant man noe dokumentasjon for en sammenheng med dataarbeid generelt og med bruk av mus og av tastatur. Det samme gjelder en sammenheng mellom dataarbeid generelt samt musebruk og diagnostisert nakkesmerte (tension neck syndrome).

Det er viktig å være klar over at ergonomiske hjelpemidler og andre tiltak som kan ha god effekt for enkeltpersoner med plager, ikke nødvendigvis er et godt generelt forebyggende tiltak. For eksempel bruk av håndleddsstøtte, som for enkelte kan gi lindring, har andre steder vært forbundet med en dobling i forekomsten av diagnoser i

Aktuell forskning viser at helt vanlige kontorarbeidsplasser uten ekstrautstyr eller særskilte tiltak, gir tilfredsstillende tilrettelegging for de aller fleste databrukere. Enkelte brukere kan likevel ha behov for smertereduserende tilleggsutstyr eller alternative løsninger. Det er viktig å vurdere den enkelte ansattes behov for tiltak uavhengig av hva som er hensiktsmessig for de ansatte som gruppe.


Les artikkelen fra STAMI i sin helhet "Kan det påvises en relasjon mellom dataarbeid og muskel- og skjelettsykdommer i nakke, skulder og arm?"