Nyheter - Pasienter


Årsakene til langvarig smerte i muskel- og skjelettsystemet
30 prosent av de voksne i Norge har kroniske smerter, noe som gjør oss til de med mest smerter av alle i Europa.
Muskel- og skjelettplager er de vanligste årsakene til smerte hos befolkningen, og muskel- og skjelettplager er også den hyppigste årsaken til sykefravær og uføretrygd i Norge. I 2009 var muskel- og skjelettlidelser hoveddiagnose i 41 prosent av sykefraværsdagene dekket av folketrygden. I tillegg er muskel- og skjelettlidelser de vanligste diagnosene som uforepensjon blir utbetalt for, og står for 36 prosent av nye trygdeinnvilgelser.

Forskerne vet ikke hvorfor Norge er i smertetoppen. Men man vet en del om årsakene til smerte, og det kan du lese mer om i artikkelen Årsakene til langvarig smerte i muskelskjelettsystemet publisert på nettsidene til Statens arbeidsmiljøinstitutt www.stami.no.